داغ‌ترین پرونده‌ها:

رزمایش مواسات و کارهای زمین مانده!

هر خرج کردن و کمکی انفاق محسوب نخواهد شد و تقلیل مواسات و انفاق به کارهای صرفا خیریه ای که در جای خود ضروری و لازم هم می باشد، ظلمی است به این مفاهیم بلند و پرمعنا. امروز در رزمایش همدلی و مواسات باید مراقب بود تا معنای انفاق به طور صحیح ادا گردد و خلاء های اساسی پر شود.

آرشیو پرونده رزمایش مواسات
۴ نکته در باب اظهارات حجت الاسلام پناهیان
رزمایش مواسات - ۴ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۸:۳۴

در زمانه ای که به گواه تمامی آمارها و شواهد عینی در یکی از بدترین زمان های شکاف طبقاتی، فقر و بی عدالتی هستیم و رهبرمعظم انقلاب بابت عملکرد مجموعه نظام در حوزه عدالت عذرخواهی می کنند و در بیانیه گام دوم نیز به این عقب ماندگی اشاره می کنند و بارها جوانان و دانشجویان را به مداقه نظری در حوزه عدالت و همچنین عدالتخواهی در حوزه عمل توصیه می کنند چگونه ایشان از پایان دوره عدالتخواهی سخن می گویند؟

رزمایش همدلی و خاک خوردن۳۶ هزار کولرگازی قاچاق
رزمایش مواسات - ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۷:۵۵

اکنون بعد از گذشت بیش از یکسال از حکم قطعی دادگاه 36 هزار کولر قاچاق در انبار تعزیرات خاک می خورد و حکم دادگاه بصورت نامعلومی متوقف شده است. 36 هزارکولری که در این شرایط گرمای اهواز می تواند بصورت رایگان میان مردم محروم و مستضعف منطقه توزیع شود و رزمایش همدلی اینگونه معنا یابد.

تاب آوری ملی و مواسات اجتماعی
رزمایش مواسات - ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۷:۱۱

رزمایش مردم ایران در مواسات و کمک مومنانه، نه تنها نشان داد که جامعه ایرانی دچار شکاف نشده است بلکه، بار دیگر چهره واقعی جامعه ایرانی که برخی اوقات در پس پروپاگاندای برخی رسانه‌های خارجی و حتی داخلی! مظلومانه نادیده گرفته می‌شد، بار دیگر رخ بنماید و با زبان همدلی بیان دارد که مسیر جامعه در ایران اسلامی به سوی تقویت همبستگی است.

مواسات بازگشت به معانی انقلاب اسلامی است
رزمایش مواسات - ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۰

شاید شما انفاق کنید اما در آن خیلی دوستی نباشد، شاید شما صدقه به دهید اما در آن محبتی نباشد و صرف ترحم و دلسوزی در آن باشد. اما مواسات پیوسته با مفهومی مانند محبت و اخوت است.

دولت برای عدالت چه کرده است؟
رزمایش مواسات - ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۸:۰۳

شهید مطهری از لحاظ اجتماعی می گوید: عدالت بالاتر است چون جود و انفاق و بخشش و سخاوت این ها به لحاظ شخصی خوب هستند و فضایل اخلاق فردی هم هستند ولی وقتی از منظر اجتماعی و حکومتی نگاه می کنیم آن عدالت است که برتر و ارجح است و حکومت باید به دنبال عدالت باشد.

رزمایش مواسات و کارهای زمین مانده!
رزمایش مواسات - ۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۲۳:۲۲

هر خرج کردن و کمکی انفاق محسوب نخواهد شد و تقلیل مواسات و انفاق به کارهای صرفا خیریه ای که در جای خود ضروری و لازم هم می باشد، ظلمی است به این مفاهیم بلند و پرمعنا. امروز در رزمایش همدلی و مواسات باید مراقب بود تا معنای انفاق به طور صحیح ادا گردد و خلاء های اساسی پر شود.

۶ گزاره درباره بایدها و نبایدهای «رزمایش همدلی و مواسات»
رزمایش مواسات - ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۴

رزمایش همدلی را نباید منحصر و محدود به پول و امکانات مادی کرد، بلکه هرکسی در هرجایی با هر توانی را باید در این رزمایش مشارکت داد و برایش نقش تعریف کرد.

بیشتر ...در حال بارگذاری ...