داغ‌ترین پرونده‌ها:
آرشیو پرونده جهش تولید
جولان وارداتچی ها در سال جهش تولید
جهش تولید - ۴ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۸:۳۹

طی سال های گذشته که بنا بود حمایت از تولید داخل محور اساس حرکت اقتصادی کشور باشد، کاملا برعکس شاهد جولان وارداتچی ها در کشور بوده ایم.

استراتژی نگاه به غرب دولت، فعالان اقتصادی را شرطی کرده است
جهش تولید - ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۱

عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد پژوهشکده مطالعات اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: بازدهی بالای بخش‌های موازی صنعت، قوانین و مقررات دست و پا گیر، فضای نامطلوب تأمین مالی و نداشتن الگوی توسعه صنعتی چالش‌های بخش صنعت کشور است

سیاست دولت مولد سازی اقتصاد نیست
جهش تولید - ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۲۲

فعال بازار کار و کارگری گفت: در عین حال که کارها به مردم واگذار نشده، انحرافاتی نیز دراصل ۴۴قانون اساسی نیز به وجود آمده است، یعنی به جای اینکه شرکت های خوب به مردم واگذار شود و به کسانی داده شده که اهلیت درستی ندارند!  خام

پشت پرده اصرار نمایندگان بر لایحه مناطق آزاد چیست؟
جهش تولید - ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۰

حقیقتا در پشت پرده اصرار نمایندگان به تصویب لایحه افزایش مناطق آزاد چه مساله مهمی وجود دارد؟ آیا منافع افراد خاصی درگیر ماجراست یا اساسا در میانه جنگ اقتصادی اعتقادی به حمایت از تولید ندارند و به دنبال بازکردن دروازه واردات هستند؟

شکل گیری زنجیره علم تا عمل در خدمت جهش تولید
جهش تولید - ۱۳ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۱

شکل گیری زنجیره علم تا عمل در سال جهش تولید با کمک دانشگاهیان علوم اقتصاد و صنایع میتواند موجب تحول عظیم در بحث اقتصاد و تولید و خودکفایی باشد. با قدم گذاردن در راه تولید می توان به یک اقتصاد پویا، مقاوم و سالم رسید و غول تحریم را به آسانی در هم شکست.

جهش تولید نیازمند کار جهادی و عالمانه است
جهش تولید - ۹ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۶:۲۰

که برای ایجاد جهش در تولید نیازمند کار ویژه هستیم و ما با کارهای عادی و معمولی نمی توانیم این اتفاق را رقم بزنیم

بیشتر ...در حال بارگذاری ...