داغ‌ترین پرونده‌ها:
آرشیو پرونده ایران جوان
بهانه‌های بی‌اساس برای نپرداختن یارانه به نوزادان
ایران جوان - ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۸

دولت در مصوبه خود یارانه موالید جدید را مشروط به تایید وزارت کار و وجود منابع کرده است. اما زمانی که قرار باشد یارانه خانوارهای پردرآمد حذف شود، خود به خود یارانه نوزادهای تازه متولد شده این خانواده نیز قطع خواهد شد بنابراین هیچ لزومی ‌نداشت که دولت یارانه تمامی‌ نوزادان تازه متولد شده در هر خانواده را قطع و پرداخت آن را مشروط کند.

بیشتر ...در حال بارگذاری ...