اخبار هیأت عالی نظارت (۲)

شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷

چند نکته درباره جایگاه قانونی نظرات «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست­های کلی نظام»

وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام و نظارت بر انطباق و عدم مغایرت مصوبات مجلس با آنها، به استناد بند 2 و ذیل اصل 110 قانون اساسی توسط مقام رهبری به «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» تفویض شده است.

جمعه ۱۹ آبان ۱۳۹۱

اخبار آرشیوی

اسامی هیأت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در هر استان منتشر شد+ لیست اسامی