اخبار سیاست های کلی نظام (۳)

شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷

چند نکته درباره جایگاه قانونی نظرات «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست­های کلی نظام»

وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام و نظارت بر انطباق و عدم مغایرت مصوبات مجلس با آنها، به استناد بند 2 و ذیل اصل 110 قانون اساسی توسط مقام رهبری به «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» تفویض شده است.

شنبه ۵ مهر ۱۳۹۳

کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت صبح امروز به ریاست هاشمی رفسنجانی تشکیل شد

در این جلسه تعدادی از طرح‌ها و لوایح که در حال حاضر در مجلس در حال بررسی است، از نظر مغایرت با سیاست‌های کلی مورد سنجش قرار گرفت و نظر کمیسیون در این موارد تعیین شد

یکشنبه ۱ تیر ۱۳۹۳

ناطق نوری: تمامی قوا به سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب توجه داشته باشند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: بر اساس قانون تمامی قوانین باید منطبق با سیاست‌های کلی آن بخش باشد و مجلس و شورای نگهبان باید به عنوان نهادهای نظارتی به این موضوع توجه کنند