اخبار جشنواره کتابخوانی رضوی (۳)

سه شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۶

امروز؛ آخرین فرصت برای شرکت در هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی

سامانه الکترونیکی هفتمین جشنواره کتاب‌خوانی رضوی تنها تا پایان روز ۲۰ تیرماه برای ثبت درخواست متقاضیان شرکت در مسابقه فعال است و این زمان تمدید نخواهد شد.

الهیاری در اختتامیه ششمین جشنواره کتابخوانی رضوی:سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۵

مهمترین ویژگی جشنواره کتابخوانی رضوی خانواده محور بودن آن است

دبیر ششمین دوره برگزاری کتابخوانی رضوی گفت: مهمترین ویژگی جشنواره بر خانواده محور بودن جشنواره بود، در مجوع ٢٣٥ هزار و ٣٨٢ نفر شرکت کردند، از این میان ، ١٤٢ هزار و ٧٤١ نفر در بخش مکتوب و ٩٢ هزار نفر در بخش الکترونیک شرکت کردند.

یکشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۴

ششمین جشنواره کتابخوانی رضوی برگزار می‌شود

نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در قالب مجموعه برنامه‌های چهاردهمین جشنواره بین‌المللی امام رضا(ع)، ششمین جشنواره کتابخوانی رضوی را در دهه کرامت برگزار می‌کند.